Oznanila Binkoštne nedelje

Robert Vurušič Aktualno, Novice, Oznanila

GODOVI MED TEDNOM:
• ponedeljek: MARIJA, MATI CERKVE, Justin, mučenec
• torek: Marcelin in Peter, mučenca
• sreda: Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci
• četrtek: Kvirin, škof in mučenec
• petek: prvi petek, Bonifacij, škof in mučenec
• sobota: prva sobota, Norbert, škof
• nedelja: Sveta Trojica, Robert, opat

Hvala za darove, ki ste jih namenili za Cerkev.

Jutri je binkoštni ponedeljek in praznik Marije, Matere
Cerkve. Sveti maši bosta dopoldne ob 9.00 in zvečer ob 19.00.

Danes teden bomo obhajali praznik Sv. Trojice.

S prvoobhajanci v tem tednu nadaljujemo verouk. Prvo sveto obhajilo bo v soboto, 20. junija.

V tednu po 7. juniju nadaljujejo z veroukom tudi birmanci. Dogovorili se bomo o pripravi na birmo. Starši boste prejeli obvestilo o terminu verouka za svojega birmanca na mail.

Ostali razredi v tem veroučnem letu ne bodo imeli verouka. Starše prosimo, da skupaj z otroki predelajo naloge v delovnem zvezku, kot so sporočili kateheti. Kateheti vam bodo posredovali navodilo glede oddaje delavnih zvezkov.
Tisti otroci, ki še niste vrnili spričevala, ga čim prej prinesite. Veroučno spričevalo za to veroučno leto bodo otroci prejeli pri prvi septembrski uri verouka.

V kolikor bodo razmere dopuščale, bomo poletni oratorij izvedli od 17. do 22. avgusta. Pri izvedbi oratorija bomo upoštevali navodila in predpise državnih ustanov, kot bodo določena za tisto obdobje. Več informacij boste izvedeli takoj, ko bodo navodila znana.

Trenutno v Cerkljah lahko vsi, ki pridete k sveti maši, vstopite v cerkev. Če bo treba bo ozvočeno tudi zunaj, pred zakristijo in kapelo Svete družine. Stole dobite v zakristiji ali jih prinesite od doma. Jutri bodo škofje sprejeli nove predpise za obhajanje svetih maš.

Danes zaključujemo s prenašanjem svetih maš preko spleta. Načrtujemo stalno ureditev internetne povezave do cerkve, ki bo omogočala prenos slovesnosti iz župnijske cerkve.

Spoved bo v cerkvi v Cerkljah mogoče opraviti v soboto, 6. junija. Od 10.00 do 12.00 bo spovedoval g. prelat Stanislav Zidar. Na razpolago za sveto spoved vam je mašnik tudi po vsaki sveti maši, ko nas lahko prosite za spoved.
V četrtek, 4. junija, imamo dekanijski duhovniki romanje, zato ta dan v župnišču ne bo uradnih ur.

Hvala članom Druge skupine Stara Cesta, ki so očistili in okrasili župnijsko cerkev.

Oznanila 7. velikonočne nedelje

Jernej Marenk Aktualno, Novice, Oznanila

GODOVI MED TEDNOM:
• ponedeljek: Gregor VII., papež
• torek: Filip Neri, duhovnik
• sreda: Alojzij Grozde, mučenec
• četrtek: Anton Julijan, mučenec
• petek: Maksim Emonski, škof
• sobota: Kancijan in drugi Oglejski mučenci
• nedelja: Binkošti, Obiskanje Device Marije

Hvala za darove, ki ste jih namenili za Cerkev.

Prostovoljci Župnijske karitas se v ponedeljek, 25. maja, ob 20. uri srečajo na kratkem organizacijskem sestanku v župnijski dvorani Jožefa Kvasa.

Člani Župnijskega pastoralnega sveta ste v sredo, 27. maja, ob 20. uri vabljeni na kratko informativno-posvetovalno sejo v Dvorano Jožefa Kvasa.

Hvala članom Prve skupine Stara Cesta, ki so očistili in okrasili župnijsko cerkev.

Spremenjena pravila pri podeljevanju zakramenta poroke

Jernej Marenk Aktualno, Novice

Od 16. maja 2020, glede na trenutne razmere, pri podeljevanju zakramenta poroke veljajo enaka določila kot za sveto mašo (Navodila, poglavje I. Sveta maša), torej brez omejitve prisotnosti do 15 oseb. To pomeni, da morajo verniki ohraniti 1,5 metra razdalje, razkuževati roke in nositi maske.

Več najdete v 6. točki Vprašanja in odgovori ob vzpostavitvi javnega bogoslužja v slovenskih cerkvah v času epidemije COVID-19:

https://katoliska-cerkev.si/najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-za-katolicane-ob-vzpostavitvi-javnega-bogosluzja-v-slovenskih-cerkvah-v-casu-epidemije-covid-19