Vprašanja in odgovori o omejitvah bogoslužij v  času epidemije COVID-19

Jernej Marenk Aktualno, Novice

1) Zakaj so trgovine lahko odprte in je tam veliko ljudi, cerkve pa so odprte pod pogojem 30 m2 na eno osebo oz. gospodinjstvo?

Pravila oz. odloki za opravljanje trgovske dejavnosti so različni od pravil za versko dejavnost. V obeh primerih velja osnovna površinska enota 30 m2 na osebo. Pri trgovski dejavnosti velja 30 m2 na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 m2.[1] Pri verskih objektih pa velja osnovna površinska enota 30 m2 za posameznika oz. za vse osebe iz skupnega gospodinjstva. Če je verski objekt manjši od 30 m2 se število oseb lahko celo omeji na enega verskega uslužbenca in udeleženca oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva.[2]

2) Od kod državi pravica, da zapre cerkve in prepove bogoslužja z verniki? Kdo konkretno sprejema odločitev o prepovedi verskih obredov v Cerkvi (procedura)?

Odločitev o zaprtju dejavnosti in objektov v luči omejevanja širjenja epidemije COVID-19 je vedno strokovna in politična odločitev, ki temelji na določilih Zakona o nalezljivih boleznih. Država je dolžna skrbeti za odpravljanje nevarnosti za javno zdravje in v temu lahko prilagodi izvajanje človekovih pravic (npr. do verske svobode, svobode gibanja). Predlog pripravi Ministrstvo za kulturo (ki je odgovorno za verske skupnosti), vlada pa ga pred končnim sprejemom posreduje Ministrstvu za zdravje in njegovi svetovalni skupini. Vlada se pred sprejemom odloka ne posvetuje z verskimi skupnostmi in nanj verske skupnosti ne morejo dati pripomb (podobno kot velja za druga področja javnega življenja).

3) Zakaj je pri nas v cerkvi omejitev 30 m2 na eno osebo oz. gospodinjstvo, v drugih državah pa je določena samo razdalja 1,5 metra in uporaba mask?

Gre za strokovno in politično odločitev zdravstvene stroke in slovenske vlade. Predpisano površino na posameznega udeleženca oz. osebo stroka in vlada predpisujeta čim bolj poenoteno (npr. enako za trgovine, muzeje, knjižnice in cerkve).

4) Kaj bi se zgodilo, če bi Cerkev sama odpravila določilo 30 m2 na eno osebo oz. gospodinjstvo?

V tem primeru bi bili uvedeni inšpekcijski in prekrškovni postopki zoper kršilce (npr. župnije) in zoper odgovorne osebe (kazen 4.000 EUR za župnijo in 400 EUR za župnika oz. odgovorno osebo). V izjemnih primerih tudi ni izključena odškodninska in kazenska odgovornost, če bi bila s kršitvijo izkazana dejanska grožnja za javno zdravje (npr. razširitev okužb pri posamezni sveti maši).

5) Zakaj se ne sme peti pri svetih mašah?

S petjem prihaja, po mnenju stroke, do hitrejšega širjenja virusa preko zraka oz. hitrejšega nastanka nevarne koncentracije aerosolov virusa v zraku. V tujini in pri nas je bilo nekaj primerov, ko so se ljudje okužili pri petju v cerkvenem okolju.

6) Zakaj ni dovoljena župnijska kateheza (verouk)?

Zaradi odločitve epidemiologov, saj pri verouku pride do mešanja veroučencev iz različnih razredov in šol, kar zmanjšuje učinkovitost t. i. šolskih varovalnih mehurčkov proti virusu.

7) Zakaj niso dovoljene svete maše na prostem?

V odloku vlade ni zapisano dovoljenje, da bi lahko verske skupnosti obhajale verske obrede na prostem. Glavni razlog za omejevanje verskih obredov na prostem je predvsem druženje, ki sledi verskemu obredu.

8) Kako se vodstvo Cerkve odziva na te omejitve? Kaj je naredilo za odpravo teh omejitev?

Slovenska škofovska konferenca (SŠK) je na vlado večkrat naslovila dopise in pozive, naj dovoli versko dejavnost (npr. 9. decembra 2020, 31. marca 2021 in 6 aprila 2021). Ker je odločitev vedno strokovno-politična, verske skupnosti nanjo nimajo vpliva. Vlada se z verskimi skupnosti ne posvetuje glede vsebine odlokov.

9) Kaj lahko naredim, če se ne strinjam z vladnim odlokom, ki omejuje versko in pastoralno delovanje Cerkve?

Vsak katoličan, ki se ne strinja z vladnimi omejitvami na področju verske svobode, lahko izrazi svoj protest lokalnim poslancem v Državnem zboru, vladi, Ministrstvu za kulturo, Ministrstvu za zdravje, NIJZ-ju oz. vloži pobudo za presojo ustavnosti odloka na Ustavno sodišče itd. Smiselno je, da državnim odločevalcem, poleg škofov, svoje mnenje povedo tudi laiki.

10) Koliko kristjanov je zaradi prepovedi verskih obredov poslalo proteste na vlado?

SŠK nima pristojnosti, da bi nadzirala komunikacijo med posamezniki in državo. Zaradi prepovedi javnega bogoslužja vlada v času velikonočni praznikov, po neuradnih informacijah, ni prejela nobenega pisnega protesta vernikov.

 

[1] Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (4. člen)

[2] Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (2. člen)

 

 

Tajništvo SŠK

Slovenska škofovska konferenca 

Ciril-Metodov trg 4

SI – 1000 Ljubljana, Slovenija

W:   www.katoliska-cerkev.si

TW: https://twitter.com/katoliskacerkev