ŽUPNIJA CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 14
4207 Cerklje

telefon: 040 221 816
e-poštni naslov: martin.leban@rkc.si

župnijski upravitelj: Martin Leban
duhovni pomočnik: mag. Tone Česen
duhovni pomočnik: Lucijan Potočnik
duhovni pomočnik: prelat Stanislav Zidar