Verouk Robert Vurušič

REZULTATI PISNEGA PREVERJANJA BIRMANSKIH VPRAŠANJ:

Preverjanje birmanskih vprašanj

 

 

 

Ob vpisu otrok v veroučno šolo starši oddate izpolnjeno prijavnico. Prijavnica je enotna za vse otroke veroučne šole (1. – 9. razred). Starši, ki ste prijavnico oddali lani, je letos ne izpolnite.

Vpis_v_veroučno_šolo_1.-9._razred v veroucnem_letu_2019_2020

 

Starši, ki boste otroka vpisali k predšolskemu verouku – Katehezi Dobrega Pastirja – izpolnite prijavnico, ki jo najdete na povezavi:

Vpisnica_h_katehezi_Dobrega_pastirja_za_predšolske_otroke

 

KATEHETSKO PISMO VEROUČENCEM
IN NJIHOVIM STARŠEM 2019/20

 

KATEHETSKO PISMO VEROUČENCEM IN NJIHOVIM STARŠEM, veroučno leto 2019/20

 

VPIS K VEROUKU IN KATEHEZI DOBREGA PASTIRJA

1. septembra začenjamo novo ŠOLSKO in VEROUČNO leto. Otroci se bodo vpisali v veroučno šolo v tednu po 1. septembru.

Vpis k verouku bo potekal:

  • v ponedeljek, 2. septembra, od 8. do 11. ure in od 15. do 18. ure za otroke 2. in 3. razreda,
  • v torek, 3. septembra, od 8. do 11. ure in od 15. do 18. ure za otroke 4. in 5. razreda,
  • v sredo, 4. septembra, imamo duhovniki konferenco, zato ni vpisa,
  • v četrtek, 5. septembra, od 8. do 11. ure in od 15. do 18. ure za otroke 6. in 7. razreda,
  • v petek, 6. septembra, od 8. do 11. ure in od 15. do 18. ure za otroke 8. in 9. razreda,
  • v soboto, 7. septembra, od 9. do 12. ure za otroke 1. razreda.

K vpisu v veroučno šolo pridejo starši, lahko tudi otroci. Starši k verouku vpišete vse otroke hkrati v tistem terminu razporeda, ki vam najbolj ustreza. Termini so razdeljeni po razredih zaradi razpršitve vpisa. Komur razpisani termin ne ustreza, naj pride v terminu, ki mu najbolj ustreza.

Veroučenci, ki še niste vrnili podpisanih spričeval, spričevala prinesite s seboj k vpisu.

Starši, ki vpisujete otroka v prvi razred, s seboj prinesite družinsko knjižico. Če je nimate, je za otroka, ki ni bil krščen v naši župniji, treba prinesti otrokov krstni list. Dvignete ga v župniji otrokovega krsta.

Ob vpisu otrok v veroučno šolo starši oddate tudi izpolnjeno in podpisano vpisnico k župnijski katehezi. Vpisnica je enotna za vse otroke veroučne šole (1. – 9. razred). Starši, ki ste prijavnico oddali lani, je letos ne izpolnite. Obrazci so na voljo v župnijski cerkvi pri tisku in na župnijski internetni strani.

MAŠA OB ZAČETKU VEROUČNEGA LETA

Za blagoslov v šolskem in katehetskem letu bomo prosili v nedeljo, 8. septembra 2019, pri deseti sveti maši. Pri tej maši bomo blagoslovili tudi šolske torbe in učne pripomočke. Otroci so povabljeni, da jih prinesejo s seboj v cerkev. Skupaj bomo prosili Svetega Duha za pomoč pri učenju in vseh ostalih dejavnostih.

REVIJE ZA VEROUČENCE

Otroka vzgaja tudi pisana beseda. Če malo priredimo pregovor, lahko rečemo: »Povej mi, kaj bereš, in povem ti, kdo si«. V branje, ki vzgaja h krščanskim vrednotam, vam priporočamo MAVRICO (za nižje razrede) in revijo OGNJIŠČE ter mladinsko revijo NAJST (za višje razrede). Revije bodo veroučencem predstavljene pri verouku. Vse naročene revije bodo otroci prejemali po pošti.

PRISPEVEK ZA VEROUČNO KATEHEZO

Tudi veroučna šola je povezana s stroški. Za kritje stroškov veroučne šole ne prispeva ne država ne škofija. Vse, kar potrebujemo, je strošek za župnijo.

Izoblikoval se je predlog, da bi letni prostovoljni prispevek za stroške veroučne šole za prvega otroka znašal 20 evrov, za družine z več vpisanimi otroki pa 30 evrov za vse vpisane otroke in bi ga starši, če je mogoče, poravnali ob vpisu. Če to zaradi vseh drugih finančnih obveznosti ob začetku šolskega leta ni mogoče, se lahko prispevek poravna do jesenskih počitnic. V primeru, da družina zaradi finančne stiske zneska ne bi zmogla prispevati, naj o tem obvesti župnika. Ob tem želim pojasniti, da vaš prispevek nikakor ni plačilo za verouk in da slednji še vedno ni plačljiv. Ta prispevek je dar, ki ga namenite za lažje izvajanje katehetske dejavnosti, v katero je vključen tudi vaš otrok. S temi darovi bomo vsaj deloma krili materialne stroške (elektrika, redno vzdrževanje, ogrevanje …) in katehetske pripomočke (fotokopije, pisala, papir, filme, plakate …).

Starši, ki imate težave s plačilom učbenika in prispevka za veroučno šolo, sporočite, Da bomo poiskali najboljšo možnost ZA PLAČILO. da se lažje pogovorimo, k vpisu vsak PRISTOPI osebno.

LITURGIČNI ZVEZEK

Liturgični zvezek ali Vodnik duhovnega življenja je spremljevalec staršev in veroučencev skozi cerkveno leto, da bi v prizadevanju za duhovno rast postali vedno globlje povezani z Jezusom. Otroci bodo vse leto zbirali listke in jih lepili v zvezek. Listki so spodbuda za otroke in starše, da bi se tudi doma spomnili nedeljske Božje besede in premišljevali o njej. Z listki želimo otroke spodbuditi, da bi bolj redno obiskovali nedeljsko sveto mašo.

CENE KNJIG IN DELOVNIH ZVEZKOV ZA VEROUK

RAZRED

VEROUKA

UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI

ZA VEROUČNO ŠOLO

  ZA STROŠKE VEROUČNE ŠOLE STARŠI OB VPISU PRISPEVAJO:

EN VPISANI OTROK: 20,00 evrov

DRUŽINSKI VPIS: 30,00 evrov

CENA

V EURIH

ZA ENEGA

OTROKA

SKUPAJ S

PRISPEVKOM

 

1.

delovni zvezek 1: PRAZNUJMO IN SE VESELIMO

liturgični zvezek

10,00

5,00

35 €
 

2.

delovni zvezek 2: PRAZNUJMO Z JEZUSOM

liturgični zvezek

10,00

5,00

 35 €
 

3.

delovni zvezek 3: KRISTJANI PRAZNUJEMO SKUPAJ

liturgični zvezek

10,00

5,00

 35  €
 

4.

učbenik 4: POT V SREČNO ŽIVLJENJE

delovni zvezek 4: POT V SREČNO ŽIVLJENJE

liturgični zvezek

8,50

5,50

5,00

 39 €
 

5.

učbenik 5: ZNAMENJA NA POTI K BOGU

delovni zvezek 5: ZNAMENJA NA POTI K BOGU

liturgični zvezek

8,50

5,50

5,00

 39 €
 

6.

učbenik 6: SKUPAJ V NOVI SVET

delovni zvezek 6: SKUPAJ V NOVI SVET

liturgični zvezek

8,50

5,50

5,00

 39 €
7. učbenik 7: KDO JE TA?

delovni zvezek 7: KDO JE TA?

liturgični zvezek

8,50

5,50

5,00

 39 €
8. učbenik in delovni zvezek: ZA TVOJO DUHOVNO RAST – priprava na birmo

liturgični zvezek

 

12,00

5,00

 37 €
9. Predstavljeno jim bo pozneje.    

 

PREDVIDENI TERMINI VEROUKA 2019/20*

* mogoče so spremembe terminov verouka

RAZ. SKUPINA TERMIN KATEHET
       
  CERKLJE
1.

 

PRVA

DRUGA

PONEDELJEK: 15.00–15.45

PONEDELJEK: 16.00–16.45

katehistinja

Lidija Jagodic

2.

 

PRVA

DRUGA

SREDA: 14.00–14.45

SREDA: 15.00–15.45

katehistinja

Slavi Snedec

3.

 

PRVA

DRUGA

PONEDELJEK: 14.00–14.45

TOREK: 13.15-14.00

župnik

Jernej Marenk

4.

 

PRVA

DRUGA

ČETRTEK: 13.45–14.30

PETEK: 13.30–14.15

katehistinja

Boštjana Bajc Kosem

5.

 

PRVA

DRUGA

PONEDELJEK: 7.25–8.10

PONEDELJEK: 14.00–14.45

katehistinja

Irena Zajec

6.

 

PRVA

DRUGA

TRETJA

TOREK: 7.25–8.10

TOREK: 14.00–14.45

ČETRTEK: 7.25–8.10

 

kaplan

Marko Mrlak

7.

 

PRVA

DRUGA

TOREK: 7.25–8.10

SREDA: 14.00–14.45

katehistinja

s. Marija Imperl

8.

 

PRVA

DRUGA

PONEDELJEK: 7.25–8.10

SREDA: 7.25–8.10

župnik

Jernej Marenk

9.

 

PRVA

DRUGA

 

 

ČETRTEK – VEROUK: 14.00–14.45

ČETRTEK – VEROUK in DRUŽENJE:

§  zimski čas: 19.00–20.30

§  poletni čas: 20.00–21.30

sestra Marija Imperl in

kaplan Marko Mrlak

   
  ZALOG
1. SREDA: 7.30–8.15 (jedilnica) katehistinja Marija Kepic
2. ČETRTEK: 7.30–8.15 (jedilnica) katehistinja Marija Kepic
3. TOREK: 7.30–8.15 (jedilnica) katehistinja Marija Kepic
4. PONEDELJEK: 7.30–8.15

(učilnica 5. razred)

katehistinja Marija Kepic
5. ČETRTEK: 12.50-13.35

(učilnica 5. razred)

kaplan Marko Mrlak
 
  MLADINSKA SKUPINA – SREDNJEŠOLCI
  DRUGI ČETRTEK V MESECU:

§  zimski čas: 19.00–20.30

§  poletni čas: 20.00–21.30

sestra Marija Imperl in

kaplan Marko Mrlak