ŽUPNIJSKA CERKEV:

Marijinega vnebovzetja

 

PODRUŽNICE:

sv. Ambroža, škofa, pod Krvavcem
Svetega Duha v Češnjevku
sv. Florijana, mučenca, v Lahovčah
sv. Janeza Krstnika na Zgornjem Brniku
sv. Križa v Stiški vasi
sv. Helene, kraljice, v Gradu
sv. Marije Magdalene na Pšati
sv. Martina, škofa, v Šmartnem
sv. Matija, apostola, v Zalogu
sv. Miklavža, škofa, v Dvorjah
sv. Simona in Juda Tadeja, apostolov, na Spodnjem Brniku
sv. Štefana, mučenca, na Štefanji Gori

KAPELA:
Device Marije Snežne na Krvavcu

VEŽICA:
pokopališka, povečana po načrtu arh. Jožeta Plečnika