Tema meseca Robert Vurušič

MSJ-2021-JAN_Sprejemam_dejstva_in_začenjam_znova_doc

MSJ-2021-JAN_Sprejemam_dejstva_in_začenjam_znova_pdf

 

MSJ JANUAR 2022: SPREJEMAM DEJSTVA IN ZAČENJAM ZNOVA

»V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo« (1 Mz 1,1-5). »Bog je rekel: ‘Bodi obok sredi voda in naj loči vode od voda!« (1 Mz 1,6-8) »Bog ni Bog zmešnjave, ampak miru.« (1 Kor 14,33)
Prva in temeljna ugotovitev je, da je na začetku vsega Nekdo, ki ni jaz. Stvarstvo se ne začne z menoj. Zato pogojev ne morem narekovati jaz. Nisem jaz načrtoval resničnosti in nad njo nimam nadzora. Življenje deluje pravilno le, če upoštevam njegova pravila oziroma ritem življenja. Če ga ne upoštevam, utrpim posledice.