Nameni svetih maš Robert Vurušič

Na povezavi spodaj si lahko prenesete mašne namene za 3. postni teden.  

5. postna_tiha_nedelja, 29. 3. 2020

Duhovnik mašuje vsak dan po darovanem namenu sam, brez prisotnosti ljudstva! Z g. kaplanom sva se odločila, da v času epidemije iz varnostnih razlogov mašuje le Šenčurju in ne hodi v Cerklje. Prvi namen sv. maše je opravljen doma. Pri mašah se – kot vedno – spomnim tudi ostalih pokojnih, za katere ste tisti dan darovali mašni namen. Kot običajno bodo te maše oddane. Sv. maše na Šenturški Gori bomo opravili kasneje, ker zanje še ni bil darovan dar za duhovnika. Vse, naročnike sv. maš na Šenturški Gori prosimo, da se ob koncu izrednih razmer javite v župnišču ali zakristiji, da določimo nov termin sv. maše.  

 

Nedelja, 29. marec:

Pri sveti maši sem prosil za pokojne:  

za žive in umrle župljane
v zahvalo s priprošnjo za varstvo
Marija Štupar, obl.
Vencelj Pavec

Maša v Stiški vasi ne bo opravljena. Dar zanjo bo vrnjen.  

 

Sobota, 28. marec:

Pri sveti maši sem prosil za pokojnega:    

Jože Remic, obl.

 

Petek, 27. marec:

Pri sveti maši sem prosil za pokojne: 

Frančiška in Peter Kuhar, obl.
Peter Narobe, obl.
Vinko Klemenc

 

Četrtek, 26. marec:

Pri sveti maši sem prosil za pokojnega:

Ciril Sluga

 

Sreda, 25. marec:

Pri sveti maši sem prosil za pokojne:

Aleš in Marko Pavlič
Doroteja Boštic
Janez Močnik, obl.
Ciril Likozar
Franc in Marija Korošec
Marinka Kosec in v zahvalo za življenje

 

Torek, 24. marec:

Pri sveti maši sem prosil za pokojne:

Jelka in Jože Hacin
Ludvik Verbič, obl.
Mihaela Likozar, 7. dan

 

Ponedeljek, 23. marec:

Pri sveti maši sem prosil za pokojna:

Jože in Marija Jagodic