Osnovna obvestila Robert Vurušič

NAMEN KATEHEZE DOBREGA PASTIRJA


Odkritje OTROKOVEGA VESELJA OB SREČANJU Z BOGOM je razlog za ZAČETEK KATEHEZE DOBREGA PASTIRJA.

S pozornim opazovanjem otrok je bilo ugotovljeno, da že zelo majhni otroci  željno iščejo religiozno izkušnjo in najdejo v njej izpolnitev, če se jim le pomaga, da zaživijo to izkušnjo v njenih najglobljih, najbolj bistvenih prvinah. Z izpolnitvijo teh pogojev otrok živi svoj odnos z Bogom v navdušujočem  čudenju in veselju, kar mu prinaša mir in uresničuje njegove najgloblje življenjske potrebe.
Na osnovi opazovanj je bil postopoma, od leta 1954, oblikovan učni načrt, za katerega se zdi, da odgovarja otrokovi globoki religiozni potrebi v skladu z različnimi starostnimi stopnjami. Z upoštevanjem teh spoznanj kateheza Dobrega pastirja izgubi »šolski« značaj, postane vzgoja v veri in izkušnja življenja ob praznovanju srečanja z Očetom, poslušanje edinega Učitelja in v poslušnosti Duhu.

Bog je tisti, ki prvi ljubi (1 Jn 4,19), nas kliče po imenu (Jn 10,3) in želi, da bi imeli življenje v obilju (Jn 10,10).   

Kateheza Dobrega pastirja že najmlajše uvaja v odnos zaveze na način, ki ga lahko vse življenje nadgrajujemo. Zaveza je temeljna tema v Svetem pismu in liturgija je jedro krščanskega oznanila. Pri odnosu zaveze z Bogom otrok najde to, kar je v njem najbolj dragoceno – sposobnost ljubiti. Odkrije, da je Jezus postavil evharistijo – sveto mašo, da bi ostal med ljudmi vseh časov in krajev. Spozna, da je Jezus umrl in vstal od mrtvih ter da je pri krstu tudi on prejel življenje vstalega Jezusa. V Jezusu – Dobremu pastirju najde brezpogojno ljubezen, ki uresniči njegovo temeljno potrebo. Omogoči mu osebni razvoj in harmonično vključevanje v svet in medsebojne odnose. Daje mu temeljno orientacijo pri vodenju njegovih dejanj in moralnih drž, ki jih bo začel iskati po šestem letu. Pomagamo mu, ko ga vodimo v poslušanje Božje besede in čudenje Božji navzočnosti, kar otroku notranje omogoči, da se njegovo srce obrne k Bogu.
Delo z materialom otrokom pomaga:
– poslušati in brati Božjo besedo
– spoznati, kdo je Jezus – Dobri pastir
– odkrivati skrivnosti Božjega kraljestva
– spoznavati liturgična znamenja besedila ter s pomočjo vseh čutov prihajati bliže k Bogu, se veseliti njegove ljubezni in nanjo odgovarjati s svojo ljubeznijo
Poslušanje Božje besede, čudenje sporočilu ter poglabljanje ob delu z materialom, otroku odpirajo vrata k raziskovanju nedoumljivih Božjih skrivnosti. Otrok odkriva na način, kjer se povezovanje in odkrivanje nikoli ne konča.
Po predstavitvi prilike o Dobrem pastirju otrok, star sedem let, vpraša:
»Zakaj ima pastir eno ovčko na ramenih?«
Katehistinja povzame:
»Da, res. Zakaj? Kaj mislite?«
Otroci odgovarjajo:
  – Ker je majhna in ne more hoditi.
  – Ker se je izgubila.
  – Ker jo ostale ovce niso marale pri igri.
  – Ker so jo porinili s pašnika.
  – Ker nima več mamice.
  – Ker ni hotela hoditi z ostalimi.
Začetek kateheze Dobrega pastirja je podoben gorčičnemu zrnu, ki je našlo plodna tla v srečanju dveh oseb: Sofie Cavalletti in Gianne Gobbi.
Sofijina pot je bila usmerjena v univerzitetno kariero. Dosegla je doktorat iz hebrejščine in semitskih jezikov s specialistično diplomo iz psihologije ter semitske zgodovine in kulture. Iz originala je prevajala Sveto pismo in komentarje, bila je članica Vatikanske komisije za judovsko-krščanske odnose in prva laična članica Italijanske škofovske konference.
Gianna je študirala vzgojo otrok v zgodnjem otroštvu. Po mnogih letih izkušenj na tem področju je bila asistentka Marie Montessori na izobraževalnih tečajih.
V svojih dolgoletnih izkušnjah s katehetskim delom z otroki sta Gianna in Sofia opazili, da imajo otroci zelo skrivnostno znanje o Bogu. Ko se odrasli spominjajo otroštva, se nekateri spomnijo, da so poznali Boga še preden jim je kdo o Njem kaj povedal. V otrocih je zavedanje Boga najverjetneje prirojeno, prisotno ob rojstvu ali še prej. Odnos med Bogom in bitji, ki jih je ustvaril je velika skrivnost.
Pred katehisti je velika naloga: otrokom pomagati v globino skrivnosti krščanske vere – skrivnost o Božjem ljubečem odnosu do svojega stvarstva in skrivnost življenja. V zgodnjem otroštvu, v starosti od 3. do 6. let so otroci sposobni zaobjeti bistvene resnice. Otroci ne želijo dolgih razlag. Želijo priti takoj k bistvu, v središče. To daje otrokom zdrave temelje za vse, kar bodo gradili kasneje.
Otrokove verske izkušnje so v temelju izkušnje ljubezni. Otroci imajo v sebi že obilje ljubezni. Zato jih pritegnejo stvari, ki to ljubezen dopolnjujejo. Otroci v predšolskem obdobju čutijo Boga kot tistega, ki jih ima rad, ki je ljubezen. Zato pri verski vzgoji predšolskih otrok izpostavljamo ta vidik odnosa med Bogom in človekom.
Otroci sami nas vodijo k bistvu v svoji preprostosti, veselju in vnemi do Boga, kasneje po 6. letu starosti pa v njihovem zanimanju za moralna in socialna načela. Otroci nam lahko kažejo pot k Bogu.


Moto Kateheze Dobrega pastirja se glasi:
pomagaj mi, da naredim sam; pomagaj mi, da bom mislil sam,

“POMAGAJ MI, DA SAM ODKRIJEM BOGA”.


Posebej povabljeni otroci stari 3 leta, saj bodo v treh letih lahko spoznali vse pripravljene vsebine in ob tem postopno prišli globlje do sporočil, ki jim jih prinaša Jezus – Dobri pastir.
Glede na dolgoletne izkušnje, naj vas ne skrbi, da so pri tej starosti za katehezo še premajhni.
Triletni program na drugi stopnji vključuje tudi pripravo na zakrament sprave in prvega svetega obhajila. Kateheza Dobrega pastirja ima oblikovan tudi program za pripravo na zakrament birme in se tako zaključi s 15. letom starosti otroka.


V veroučnem letu 2022/23 bosta v Cerkljah organizirani prva in druga stopnja kateheze Dobrega pastirja. Prva stopnja je namenjena predšolskim otrokom v starosti od 3 do 6 let. V drugo stopnjo bomo v veroučnem letu 2022/23 vpisovali otroke 1. in 2. razreda. Vpisujemo tudi otroke 3. razreda, če so KDP obiskovali že lansko šolsko leto, saj je zaradi priprave na prvo sveto obhajilo potrebna že predhodna priprava po načinu kateheze Dobrega pastirja.

 

Zgibanka KDP Cerklje 2022_23

 

Vpisnica je na strani, kjer je objavljen tudi URNIK.

 

Nekaj fotografij iz veroučnega leta 2021/22:

 

Prva stopnja:

   

Druga stopnja: