KATEHEZE DOBREGA PASTIRJA BODO POTEKALE:

 

1.STOPNJA:
PREDŠOLSKI OTROCI (3 – 6 let) ob PONEDELJKIH od 16.30 do 18.00

2.STOPNJA:
OTROCI 1., 2. in 3. RAZREDA      ob PONEDELJKIH od 14:30 do 16:30
(otroke 1. razredov lahko prevzamemo v šoli)

3.STOPNJA:
OTROCI 4. RAZREDA                  ob SREDAH od 16:30 do 18:30

 

Dodatne informacije:
Urška Jereb (040 614 545)

 

VPISNICA:

Vpis h katehezi Dobrega pastirja 23_24