Molitev v pripravi na misijon
Dobri Oče, poklical si nas v življenje in nas po krstu
sprejel med svoje ljubljene otroke.
Pomagaj nam, da bi se znali veseliti življenja
in ceniti dar vere, upanja in ljubezni.
Blagoslavljaj naša prizadevanja
v pripravi na misijon v naši župniji,
ko želimo poglobiti osebno vero
in prijateljstvo z Jezusom Kristusom,
da bo On naša pot, resnica in življenje.
Podpiraj nas, da se odpremo delovanju Svetega Duha,
ki naj v nas utrjuje upanje.
Naj v moči njegovih darov bogatimo medsebojne odnose,
da bo med nami več spoštovanja,
dobrohotnosti in solidarnosti.
Zavetnica naše župnije, Marija Vnebovzeta,
izprosi pri Bogu blagoslov za naše vasi,
naše družine in uspeh misijona. Amen.

Molitev za duhovne poklice
Gospod Jezus, Božji pastir duš, ti si poklical apostole, da bi postali ribiči ljudi. Pritegni tudi danes k sebi goreče in plemenite fante iz naših družin ter jih naredi za svoje učence in služabnike. Vzbudi v njih željo po odrešenju vseh ljudi, za katere na naših oltarjih vsak dan obnavljaš svojo daritev na križu. Pokaži jim, Gospod, vse pokrajine, kjer toliko naših bratov in sester prosi za luč resnice in gorečo ljubezen. Naj odgovorijo tvojemu klicu, postanejo sol zemlje in luč sveta. Na zemlji naj nadaljujejo tvoje delo odrešenja in gradijo tvoje skrivnostno telo, ki je Cerkev. Tudi številna in velikodušna srca deklet, milostno pokliči, Gospod. Vlij jim hrepenenje po evangelijski popolnosti in zbudi v njih željo, da se bodo zaradi služenja tvoji Cerkvi, ubogim in bolnim, žrtvovale z vsem žarom in z vso močjo tvoje ljubezni. Amen.
Očenaš …, Zdava Marija …, Slava Očetu …

Molitev za družino (sv. Janez Pavel II., papež)
Bog Oče, od Tebe prihaja vsako očetovstvo v nebesih in na zemlji, Ti si Ljubezen in Življenje.
Daj, da bo vsaka človeška družina na zemlji s pomočjo Tvojega Sina Jezusa Kristusa, rojenega iz žene in Svetega Duha, studenca Božje milosti,
postala pravo svetišče življenja in ljubezni za rodove, ki se znova in znova obnavljajo.
Tvoja milost naj vodi zakonce, da bodo mislili in delali za blagor svojih družin in vseh družin po svetu.
Daj, da bodo mladi našli v družini trdno oporo za osebno rast in rast v resnici in ljubezni.
Daj da bo ljubezen, utrjena z zakramentom svetega zakona, premagala slabosti in težave, skozi katere morajo včasih naše družine.
Po posredovanju svete nazareške družine naj Cerkev med vsemi narodi sveta uspešno opravlja svoje poslanstvo v družini in po njej.
Vse to iz srca prosimo Tebe, ki si Življenje, Resnica in Ljubezen v edinosti s Sinom in Svetim Duhom. Amen.

Molitev za domovino in njene voditelje
O Bog, neskončna modrost, ti vse čudovito urejaš in vodiš. Prosimo te za svojo domovino. Daj pravo modrost možem in ženam, ki so odgovorni za skupno blaginjo, nam vsem pa poštenje, da bosta vladala sloga in pravičnost in bomo živeli v miru in blagostanju. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Molitev za naš kraj in njegove prebivalce
Molimo za kraj, v katerem živimo; za svoje sovaščane, da bi vsak izmed nas našel človeško sožitje in kraj miru.
Molimo za vse, ki živijo ob nas; za sosede in znance, za prijatelje in tudi za tiste, ki nam niso pri srcu ali so nam nadležni.
Molimo za varen promet v svojem kraju, da ne bi ogrožali svojega življenja in življenja drugih. Gospod, varuj naše otroke pred nesrečami.
Molimo, da bi se lahko odpočili v tišini; za tiste, ki nimajo miru; za to, da bi bilo ozračje zdravo.
Molimo za tiste, ki v kraju delajo; za delavce po tovarnah, za umetnike in znanstvenike, za učitelje in profesorje, za socialne delavce in vse, ki se trudijo v zdravstvu.
Molimo tudi za svoje duhovnike; za vse tiste, ki predstavljajo Cerkev, da bi složno zastavili vse svoje sile v dobro našega kraja.
Molimo za tiste, ki iščejo stanovanje; za tujce, da bi jih sprejeli z vso vljudnostjo. Molimo za bogate, da bi vedno znali odpreti svoje hiše in svoja srca potrebnim in nesrečnim.
Molimo za vse tiste med nami, ki so jih prizadele bolezni, nesreče in najrazličnejše preizkušnje; za tiste, ki jih mučijo strah, dolgčas ali obup; za tiste, ki so bili iztrgani iz našega občestva; za ljudi po zaporih, za duševno prizadete, za umirajoče in umrle.
Molimo za nas same, da si bomo prizadevali za slogo v kraju. Pomagaj nam, o Bog, da drug drugega ne bomo mučili z dejanji, ki jih navdihuje sovraštvo, da ne bomo sejali razdora, temveč bomo složno kot eno telo gradili Božje mesto že tu na zemlji. Amen.