Program MISIJONA 2021 Robert Vurušič

Program MISIJONA 2021

Program misijona je še v pripravi. Pripravljalna skupina skupaj z misijonarji načrtuje, katere dogodke bi lahko vključili v sklop misijona v Cerkljah. Vsi dogodki bodo povezani z geslom: ZAUPAM VATE! Načrtuje se tako dogodke za mlade, zakonce, župnijske sodelavce, otroke, starejše in še marsikoga.

V kolikor imate kakršnokoli obvestilo, vprašanje, predlog v povezavi z misijonom, če ste pripravljeni kako sodelovati ali pomagati, prosimo, da pišete na elektronski naslov:

misijon.cerklje@gmail.com