Potek vsakokratnega srečanja MSJ (prilagojeno za Cerklje – ure veljajo za zimski čas, poleti je uro kasneje):

 • Ob 18:00 se udeležimo sv. maše (povabljeni vsi, da se udeležimo po svojih zmožnostih).
 • Ob 18:30 se zberemo v dvorani Jožefa Kvasa.
 • Kadar bo možno, bo prisoten tudi g. župnik, občasno tudi p. Vili .
 • Začnemo z uvodno molitvijo, ki jo pripravi eden od mož; vedno se vnaprej določi, kdo jo bo pripravil.
 • Po molitvi se razdelimo v manjše pogovorne skupine po 4 do 5 mož, kjer se izvedeta dva pogovorna kroga. Koordinator določi, koliko ima vsak časa za prvi in za drugi krog. Običajno je za prvi krog sedem do osem minut, za drugi krog dve do tri minute. Obenem se določi tudi čas, kdaj se vrnemo v skupni krog.
 • V prvem pogovornem krogu si podelimo lastne izkušnje na osnovi teme iz prejetega pisnega gradiva, ki ga za en mesec naprej pripravi p. Vili. Ob pripravi doma se priporoča, da si vsak glavne točke, ki jih bo podelil z ostalimi, zapiše.
 • V drugem krogu smo povabljeni, da vsak pove, kaj se ga je dotaknilo ob poslušanju ostalih mož.
 • Oba pogovorna kroga morata potekati po pravilih pogovora v skupinah MSJ, ki so navedena v nadaljevanju.
 • Ob določeni uri končamo s pogovori v manjših skupinah in se ponovno vrnemo v skupen krog, kjer podamo v plenumu kratko refleksijo na  obravnavano temo. Kratek odmev, vsak (lahko) pove misel, stavek, besedo, ker ga je nagovorilo na skupini ali že doma ob razmišljanju.
 • Zadnje pol ure je namenimo sproščenemu druženju ob skromni pogostitvi.

 Pravila pogovora v skupini MSJ

 1. Poslušamo s spoštovanjem in hvaležnostjo, ker drža odprtosti in govorjenja resnice to zasluži in vabi k hvaležnosti.
 2. Ko nekdo začne govoriti vedno pove svoje ime. Ko konča, se mu vsi zahvalimo, npr. hvala, Janez.
 3. Vsak možakar je najboljši poznavalec (‘strokovnjak’) svojega bivanja zato nima nihče pravice, da brez njegovega privoljenja postavlja pod vprašaj njegovo izkušnjo.
 4. Trenutki tišine so primerni in nujni zato jih sprejemamo in spoštujemo. Če kdo ne želi spregovoriti ga nikdar ne silimo.
 5. V skupini se zavežemo zaupnosti in vsebine naših pogovorov ne širimo izven kroga skupine (razen s posebnim dovoljenjem posameznika in brez imena).
 6. Vsak član naj pride na vrsto, vendar naj podeli le to, kar želi in to kar zmore in toliko kolikor zmore.
 7. Svojo izkušnjo opišem preprosto, kratko in jasno (lahko preberem kar sem zapisal).
 8. V skupini vedno uporabljamo zaimek ‘jaz’ in govorimo lahko samo o sebi v prvi osebi ednine, o svojih pogledih in svoji izkušnji. Ne ocenjujemo, opisujemo, komentiramo ali kritiziramo prejetega gradiva, predavanja ali filma, ki je tema pogovora, ampak odgovarjamo na postavljena vprašanja ali govorimo o svoji izkušnji spodbujeni z obravnavano temo.
 9. Skupna ni namenjena debatiranju in reševanju osebnih problemov. Zato si med srečanjem ne delimo nasvetov. Če želimo lahko to storimo po skupnem delu srečanja ali v privatnem krogu.
 10. Eden izmed nas skrbi, da ima vsak na razpolago enak delež časa in da se upoštevajo pravila, ki smo jih sprejeli.
 11. Kot pripomoček lahko vsaka skupina uporabi tudi orlovo pero, vsem v pomoč, da lažje v tišini poslušamo trenutnega  govornika.