Pobožnost Križevega pota, Stiška vas 2020

Na prvo postno nedeljo smo se tradicionalno (letos drugič po vrsti) zbrali v Gradu pri Linetovi hiši ob vznožju hriba, kjer je že v preteklosti potekal križev pot do cerkve sv. Križa v Stiški vasi. Da bi to pobožnost obudili, so se lani ob poti postavila znamenja – 14 postaj križevega pota. Lanski pobudi je sledila nova in od letos so pri vseh postajah tudi slikovne upodobitve postaj in pod vsako zapisana molitev. Na koncu je dodana še petnajsta –  vstajenjska postaja.

Kljub deževnemu vremenu in dokaj namočeni poti smo pobožnost križevega pota uspešno izpeljali. Mogoče v teh neugodnih pogojih še malo bolj doživeto. Pobožnost smo zaključili s sveto mašo v Stiški vasi.

Vse preostale postne nedelje smo verniki povabljeni, da se zberemo pri prvi postaji za Linetovo hišo in  ob 14. uri ob skupni molitvi krenemo po postajah križevega pota. Za molitev se lahko uporabi ustrezno besedilo, če tega nimamo, pa lahko zmolimo besedilo, ki je zapisano pod posamezno sliko. Od postaje do postaje molimo rožni venec, ki ga ob vsaki postaji molitveno zaključimo, ne glede na to, koliko Zdravih Marij smo vmes uspeli zmoliti.

Ker se bo vsako nedeljo ob 15.00 križev pot molil tudi v cerkvi, smo romarji povabljeni, da se lahko z nekaj zamude (saj bomo pobožnost križevega pota opravili že na romarski poti) v miru priključimo pobožnosti, ki bo ob našem prihodu v cerkvi že potekala.

Boris Jereb