Novo veroučno leto

Zopet se začenja novo šolsko veroučno leto. Pred nami so ure verouka, ki bodo naše otroke pripravljale na krščansko življenje. Veroučna šola pa ne obsega samo ene šolske ure na teden, ampak pomeni tudi sodelovanje v krščanskem vsakdanjem življenju. Vzgoja se začenja v domači družini, verouk pa je nadgradnja odnosa z Bogom, ki ga je otrok pridobil od svojih staršev. Vsekakor je na prvem mestu udeležba in sodelovanje pri sveti maši. Brez nedeljske svete maše si ne moremo predstavljati krščanskega življenja. Tu pa gre za vprašanje celotne družine. Zgled je tisti, ki vzgaja, in ne toliko beseda.

Zato še posebej spodbujam Vas dragi starši, da s svojim zgledom spodbujate otroke k redni udeležbi pri nedeljski sveti maši. Fante vabim, da postanejo ministranti in se tako še tesneje povežejo z življenjem župnije. Lepo vabim šolarje, da se vključijo v otroški pevski zbor. Dragi starši, računamo na vas, saj vi lahko pomagate graditi vero vaših otrok. Ne pozabite: otroci so vam darovani, da jih pripravite na življenje – posebej na večno življenje.

Z veroukom bomo začeli v ponedeljek, 11. septembra. Za Božji blagoslov novega šolskega in veroučnega leta pa bomo prosili v nedeljo, 10. septembra, ob 10. uri.

VPIS V VEROUČNO ŠOLO

Vpis v veroučno šolo bomo imeli letos v tednu od 4. do 9. septembra. V sredo ga ne bo. Potekal bo v župnišču.

Vpis je potreben za vse razrede veroučne šole. Starši otroka lahko vpišete dopoldne od 8.00 do 11.00 ali popoldne od 15.00 do 18.00.

V soboto bo vpis potekal samo dopoldne, od 8.00 do 10.00.

Ob vpisu otrok v 1. razred veroučne šole starši izpolnite prijavnico.

Vpisnica v veroučno šolo 1. razreda

 

 

PRIPOROČENI PRISPEVEK ZA VEROUČNE UČBENIKE 2023/24

1. razred: zvezek 13,00 € + liturgični zvezek 4,00 € + prispevek 20 €

2. razred: zvezek 13,00 € + liturgični zvezek 4,00 € + prispevek 20 €

3. razred: zvezek 13,00 € + liturgični zvezek 4,00 € + prispevek 20 €

4. razred: učbenik 10,00 € + zvezek 8 € + liturgični zvezek 4,00 € + prispevek 20 €

5. razred: učbenik 10,00 € + zvezek 8 € + liturgični zvezek 4,00 € + prispevek 20 €

6. razred: učbenik 10,00 € + zvezek 8 € + liturgični zvezek 4,00 € + prispevek 20 €

7. razred: učbenik 10,00 € + zvezek 8 € + liturgični zvezek 4,00 € + prispevek 20 €

8. razred: zvezek 14 € + liturgični zvezek 4 € + prispevek 20 €

9. razred: liturgični zvezek 4 € + prispevek 20 €

 

URNIK VEROUKA V CERKLJAH

1. razred: ponedeljek ob 16:00 in 17:00
2. razred: sreda ob 13:15 in 14:15
3. razred: ponedeljek ob 7:20 in torek ob 13:15
4. razred: torek ob 7:20 in četrtek ob 16:00
5. razred: ponedeljek ob 7:00 in torek ob 14:15
6. razred: torek ob 14:15, četrtek ob 7:20 in 15:00
7. razred: ponedeljek ob 14:15 in 15:00 ter četrtek ob 15:00
8. razred: ponedeljek ob 13:15 in četrtek ob 14:15
9. razred: četrtek ob 14:15 in ob 19:00

URNIK VEROUKA V ZALOGU

  1. razred: torek ob 7.30
  2. razred: sreda ob 7.30
  3. razred: četrtek ob 7.30
  4. razred: četrtek ob 13.00
  5. razred: ponedeljek ob 7.30

 

Blagoslov obnovljenih postaj križevega pota v Lahovčah; 4. maj 2023

V župniji Cerklje na Gorenjskem je ljubka vasica s čudovito cerkvico sv. Florijana Lahovče. V Lahovčah živi in deluje prelat g. Stanislav Zidar. Za gospodinjstvo pa vzorno skrbi ga. Ivanka Bernard s svojim gostoljubnim belokranjskim značajem. G. prelat Stanislav je pravi zidar. Zida mostove med ljudmi. Vedno je prisoten na prireditvah, srečanjih in slovesnostih v Lahovčah.  Ga. Ivanka pa prinese polno košaro belokranjske pogače.

S prihodom g. prelata Zidarja so se začela obnovitvena dela. Župnišče, parkirišče,  vsa okolica, pa tudi povsem obnovljena cerkev. Od zvonov, sten, vseh oltarjev pa vse do tal. Tako je svetišče postalo res pravi biser. Na god sv. Florjana nas je obiskal nadškof msgr. Stanislav Zore, ki je blagoslovil, s pomočjo darovalcev, obnovljen križev pot.

Na zvoniku sta plapolali zastavi, slovenska in vatikanska. Pritrkovalci so s pesmijo zvonov naznanjali praznik v daljave, cerkev pa je bila ozaljšana s cvetjem. Pevci na koru so navdušeno prepevali vstopno pesem, ko se je zvrstil slovesen sprevod. Najprej narodne noše, nato gasilci in nazadnje g. nadškof v spremstvu ministrantov, g. prelata Zidarja, g. župnika mag. Jernega Marenka in tajnika g. Boštjana Prevca.

Navzoče je najprej pozdravil g. prelat Zidar, ki se je spomnil tudi pesmi Slavka Avsenika, ki je prav za Lahovče spesnil pesem, O svet Florjan, v Lahovčah so na oltar te d’jal. Restavratorka ga. Minca Marolt Šuštar,  je predstavila obnovljeno delo, sledil je blagoslov križevega pota.

V pridigi je g. nadškof orisal življenjsko pot mučenca sv. Florjana in navezal povezavo med Dunajem (rojstni kraj sv. Florjana) ter Lahovčami. Posebej je nagovoril gasilce in jih vzpodbudil k vztrajnosti v njihovem plemenitem poslanstvu. Na koncu se je član žps g. Miha Janhar zahvalil g. nadškofu vsem sodelujočim in prisotnim, posebej pa je čestital g. župniku Jerneju Marenku, ki je ravno na god sv. Florjana praznoval rojstni dan. Po zahvalni pesmi in blagoslovu je sledilo družabno srečanje s pogostitvijo pred cerkvijo.

Mitja Žibert